syn

alt

Swedish Sweden

tjenare

Slang USED Very frequently BY Adults, Young People

(interj.) • Comes from the old expression “Jag är eder ödmjuke tjänare” (“I am your humble servant”).

"Tjenare! Hur är läget?"

"Hi! What’s up?"