alt

æ


hodiť šabľu*

* to throw a sabre

Slovak Slovakia

Idiom USED Frequently BY Young People

(v.) To vomit.

"Prišiel som z párty až nad ránom a bolo mi tak zle, že som okamžite musel hodiť šabľu."

"I came back from party early in the morning and I felt so bad so I had to throw a sabre immediately."