æ


neťahaj ma za nos*

* don't pull my nose

Slovak Slovakia

Idiom USED Frequently BY Most People

"neťahaj ma za nos" means "don't mess with me/don't lie to me"

"Chlapci nemajú radi keď ich dievčatá ťahajú za nos"

"Boys don't like when girls pull their noses"