Ούτε στα πιο τρελά σου όνειρα*

* not even in your wildest dreams

Greek Greece

Slang USED On Occasion BY Most People

This phrase is used to show denial over an absurd or unbelievable story.

"Μαμά δεν έχουμε καθόλου ασκήσεις για το σχολείο αύριο." "Ούτε στα πιο τρελά σου όνειρα δεν ισχύει αυτό."

"Mum we don't have any homework for school tomorrow." "Not even in your wildest dreams is this true!"

alt

Αυτό είναι πιο πιθανό να συμβεί του Του Αγίου Ποτέ*

* this is more possible to happen on St. Nevers day

Greek Greece

Slang USED Frequently BY Greeks

This is an expression we use for something that is unlikely to happen.

"Ρε συ πότε θα τελειώσουμε με τις ασκήσεις για το σπίτι;" Αυτό είναι πιο πιθανό να συμβεί του Αγίου Ποτέ.

"When are we going to finish our homework?" "This is more possible to happen on Saint Nevers day."

æ

κλάνω μέντες*

* to fart mints

Greek Greece

Idiom USED On Occasion BY Most People

It's used to describe a feeling of extreme fear. To be frightened. Only used among friends, in an informal context.

"Πώς σας φάνηκε η ταινία IT;" "Στον Γιάννη άρεσε, αλλά εγώ έκλασα μέντες."

"How'd you like the movie IT?" "John liked it, but I farted mints."

syn

alt

φύγαμε*

* we left

Greek Greece

Word USED Very frequently BY Most People

(v.) Usually said at the end of a conversation as a call to action.

"Πάμε παραλία?" "Φύγαμε"

"Wanna go to the beach?" "We left!"

æ

Kάνε έναν κώλο πιο πέρα*

* Do an ass farther

Greek Greece

Expression USED On Occasion BY Young People

This expression is said from a person who is standing to a person who is sitting, asking for some space to sit.

" Έχεις απλωθεί στον καναπέ, κάνε έναν κώλο πιο πέρα να κάτσω."

"You're spread all over the couch, do an ass farther for me to sit."

syn

æ

βρέχει καρεκλοπόδαρα*

* It rains chair legs

Greek Greece

Expression USED On Occasion BY Everyone

This expression is used when it rains heavily.

"Δεν μπορούμε να βγούμε έξω σήμερα. Βρέχει καρεκλοπόδαρα."

"We can't go out today. It's raining chair legs."